AB

Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de website andrewbaeten.nl. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de onderstaande voorwaarden en verplicht u zich om deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan de website niet.

1. Intellectuele eigendom

a. Alle inhoud en materialen op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, audio en video, zijn eigendom van Andrew Baeten en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

b. U mag de inhoud van deze Website niet kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, publiceren of op enigerlei wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

2. Gebruik van de website

a. U stemt ermee in de website alleen te gebruiken voor wettige en niet-commerciële doeleinden.

b. U mag geen inhoud plaatsen, verzenden of verspreiden die illegaal, beledigend, schadelijk, bedreigend, lasterlijk of in strijd met de rechten van anderen is.

c. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw gebruik van de website.

3. Aansprakelijkheid

a. De eigenaar van de website streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

b. De eigenaar is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Website of de inhoud ervan.

4. Wijzigingen en Beëindiging

a. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de website en deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te beëindigen.

b. Uw voortgezet gebruik van de website na eventuele wijzigingen vormt uw instemming met de herziene algemene voorwaarden.

5. Privacy

a. De verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie worden beheerst door mijn privacybeleid.

6. Toepasselijk Recht en Geschillen

a. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

b. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de website. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via de contactgegevens vermeld op de website.

Open chat
1
Hallo
Hoe kan ik je helpen?